MASSAGE

Förebygg skador med massage


Massage används i förebyggande syfte för att upptäcka spänningar i hästens muskulatur, spänningarna kan orsaka problem i hästens rörelseapparat. Massage kan även användas i rehabiliterande syfte efter skada. 

Förutom att kroppen blir avslappnad så bidrar massagen till att må bra-hormonet oxytocin utsöndras vilket får hästen att må bättre även mentalt.Hästmassage nyköping

Inför behandling


 • Ge inte kraftfoder 1h innan behandling. Hö går bra.
 • Hästen ska vara ren och torr
 • Hästen ska inte motioneras innan
 • Informera om eventuell sjukdomshistorikPris

Behandling  - 700kr

Behandlingen inkluderar massage, laser samt akupunktur.

Milersättning- 20kr/mil

Kontraindikationer

Jag masserar inte 

 • Feber eller infektion
 • Hälta
 • Dräktig
 • Nydligen fått vaccination ( vänta minst 2 veckor)
 • Nydligen avmaskad
 • Vid pågående medicinering
 • Vid hudsjukdom

Massage ersätter inte veterinärvård, är din häst halt skall den alltid undersökas av veterinär först.